Novinky

Seminár
Optimálne technologické riešenia -
úspory na Vašej strane

24. - 25. máj 2017, Tále, Hotel Stupka - Flair spolu s firmami Eurowater, Grundfos a EMGF organizujú už tretí ročník úspešného seminára na Táloch. Seminár je zameraný na problematiku možností uplatnenia vhodných riešení a postupov pre ekonomickú prevádzku energetických zariadení výrobných podnikov a budov. Súčasťou seminára je aktívny Workshop, kde si účastníci môžu pozrieť a doslova ochytať ponúkané výrobky a riešenia, ako aj voľnočasová aktivita na spríjemnenie pobytu v tomto malebnom prostredí.
Pozvánku a program na tento seminár si môžete stiahnuť tu: Pozvánka_seminár_Tale_2017.pdf

Predstavujeme CONDAIR

Firma Condair, švajčiarsky výrobca zvlhčovačov nedávno spustila kanál na YouTube, kde umiestnila rôzne videá na tému vlhkosti vzduchu, zvlhčovania, rozptylovej vzdialenosti, a pod.

Účasť na konferencii
TECHFORUM 2017 v Nitre

7. februára 2017 - zúčastnili sme sa odbornej konferencie TECHFORUM 2017, ktorá sa konala počas výstavy Aquatherm v Nitre. Ing. Anton Šalátek prispel svojou prednáškou na tému „Kondenzačné a adsorpčné odvlhčovače v praxi“, pričom vychádzal zo svojej praxe a z poznatkov z inštalácii zariadení výrobcov Seibu Giken DST, Hidros a Calorex, ktorých sme výhradným zastúpením. Bližšie informácie o tejto konferencii ako aj prednášku môžete nájsť tu:
http://tech-forum.sk/
http://tech-forum.sk/wp-content/uploads/2015/07/TECHFORUM-2017.zip

Seminár
Vlhkosť, voda, čerpanie a riadenie v priemysle

11. - 12. máj 2016, Tále, Hotel Stupka - Už druhý ročník tohto seminára, ktorý organizuje firma Flair spolu s firmami Eurowater, Grundfos a EMGF sa podaril na jednotku. Bohatá účasť z odbornej verejnosti, búrlivá diskusia a záujem o prezentované riešenia nás presvedčili, že tento seminár sa stane každoročnou záležitosťou. Veríme, že sme zodpovedali vaše otázky a radi Vás uvidíme o rok.

Účasť na seminári SSTP
Vlhčenie a odvlhčenie vzduchu

26. apríl 2016 - V tomto termíne sa konal seminár organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v Bratislave na Koceľovej ulici. Odborný seminár bol zameraný na problematiku obsahu vodných pár vo vzduchu – vlhkosti vzduchu, ako jednu zo základných zložiek vzduchu. Ing. Anton Šalátek prispel svojou prednáškou „Odvlhčovanie vzduchu“, v ktorej vysvetlil fyzikálne princípy odvlhčovania a ukázal príklady z praxe.

Condair DL –
Hybridný zvlhčovač

Inteligentne skombinované dve adiabatické metódy: Rozprašo-
vanie + Odparovanie Extrémne krátka komora na inštaláciu. Efektívny nízkotlakový systém rozprašovania.

Viac

Condair RS –
Scale Management

Technická inovácia, ktorá rieši problém vodného kameňa! Patentovaný systém odstraňo-
vania vodného kameňa sa počas prevádzky zbavuje odlúčených minerálov ...

Viac

Condair -
OPTISORP

Systém pre skrátenie rozptylo-
vej vzdialenosti. Špeciálny distribútor s názvom Optisorp od firmy Condair je zárukou až štvornásobne kratšej rozptylo-
vej vzdialenosti!

Viac

DST – adsorpčné
odvlhčovače

Adsorpcia - je viazanie plynnej látky (vodná para) na povrch inej (silikagel, zeolit) pevnej látky. Opakom adsorpcie je desorpcia.

Viac

Teddington – efektívne
dverné vzduchové clony

S novou patentovanou štrbino-
vou výustkou CONVERGO® je možné vytvoriť pozdĺž celého otvoru sústredený a silný prúd vzduchu, fungujúci ako clona.

Viac

Calorex – tradičné
kondenzačné odvlhčovače

Britská firma Calorex vyrába tepelné čerpadlá a odvlhčova-
če od roku 1977. Od jej vzniku si získala renomé v tomto seg-
mente kvalitou, účinnosťou a trvanlivosťou svojich produktov.

Viac

Emicon – presná
klimatizácia

Taliansky výrobca Emicon vyrá-
ba jednotky presnej klimatizá-
cie pre serverovne, laboratóriá a iné špeciálne miestnosti, kde je vyžadovaná súčasná kontrola teploty a vlhkosti.

Viac

ALP – predizolované
vzduchovody

Dodávka materiálu a príslušen-
stva pre výrobu hliníkových vzduchovodov s integrálnou izoláciou od talianskej firmy ALP.

Viac