ZDROJE CHLADU EMICON

Chladiče vody (chillery) a kondenzačné jednotky

Chladiče vody (chillery) alebo kondenzačné jednotky slúžia ako zdroj chladu pre výmenníky zostavených klimatizačných jednotiek, pre fan-coily alebo pre chladenie technológií v priemysle. Sú vybavené kompresorovým chladiacim okruhom, ktorý pracuje s ekologickým chladivom. Kondenzačné teplo sa odvádza do okolitého vzduchu alebo do chladiacej vody.

Typy jednotiek:

  • RWE, RWS, RWH – chillery s vodou chladeným kondenzátorom
  • RAE, RAS, RAH – chillery so vzduchom chladeným kondenzátorom
  • MEE, MES, MEH – chillery so oddeleným kondenzátorom
  • MCE, MCD – kondenzačné jednotky

PRODUKTY