O NÁS

"Naším cieľom je nájsť funkčné a systémové riešenie pre konkrétny prípad, nielen použitie zabehnutých schém..."

Spoločnosť Flair vznikla pred viac ako dvadsiatimi rokmi v roku 1994. Od svojho počiatku sme sa orientovali na problematiku vlhkosti vzduchu v oblasti komfortnej a priemyselnej klimatizácie. Naša ponuka sa postupne rozširovala o ďalšie produkty a aktivity. Každá aplikácia a stavba vyžaduje individuálny prístup. Našim cieľom je ponúknuť riešenie, ktoré bude energeticky aj užívateľsky spĺňať požiadavky klientov. Spolupracujeme preto pri výbere vhodného typu a výkonu zariadenia ako s projektantmi, tak s prevádzkovateľmi a technológmi.

Spoločnosť Flair sa riadi zásadami ochrany osobných údajov GDPR podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Správame sa zodpovedne k životnému prostrediu, preto som sa zapojili do kolektívneho programu REMA, viac informácii tu

Servis a poradenstvo

Pre všetky dodávané zariadenia zaisťujeme konzultácie projektového riešenia, prípravu realizácie, sprevádzkovanie, dodávky náhradných dielov, záručný a pozáručný servis.

PRODUKTY