adiabatické zvlhčování vzduchu

Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu

Pri adiabatickom zvlhčovaní vzduchu je privádzaná voda v tekutej podobe, a preto musí dosiahnuť plynné skupenstvo. Na to je potrebná energia, ktorá je získavaná z okolitého vzduchu vo forme tepla. Pretože vďaka tomu dochádza k poklesu teploty, nazýva sa tento proces aj adiabatický chladiaci efekt..

V zásade rozlišujeme tri fyzikálne metódy zvlhčovania:

  • vyparovanie (pozri izotermické zvlhčovanie)
  • odparovanie
  • rozprašovanie

Odparovanie
Pri odparovaní je voda vedená cez odparovaciu rohož, zatiaľ čo odparovaný vzduch sa súčasne dotýka tejto rohože a pritom je obohacovaný o vlhkosť. Výhodou pri zvlhčovaní vzduchu odparovaním je, že prevádzkové a investičné náklady na zvlhčovacie zariadenia tohto typu sú nízke. Odparovače je navyše možné použiť nielen na zvlhčovanie, ale aj na chladenie budov. Vďaka nepriamemu chladeniu odparovaním je chladenie obzvlášť efektívne. Bežné chladiace agregáty je možné vyrobiť s oveľa menšími rozmermi, a znížiť tak značne prevádzkové náklady.

Rozprašovanie
Pri rozprašovaní je voda pomocou mechanického rozprašovača alebo pomocou trysiek odovzdávaná v podobe malých kvapiek vody do zvlhčovaného vzduchu. Tým, že sa tu mení skupenstvo vody, a je tak potreba energie z okolitého vzduchu, môžu byť adiabatické systémy zvlhčovania vzduchu v prostredí, kde je generovaných veľa tepla, využívané okrem zvlhčovania aj na chladenie.

Oblasti použitia
Adiabatické zvlhčovanie vzduchu sa používa v mnohých rôznych oblastiach. Stalo sa dôležitou súčasťou v sektore chladenia vonkajšieho vzduchu v krajinách, kde je teplo. V Medine bolo na námestí pred jednou z najväčších mešít na svete inštalovaných 250 „klimatizovaných dáždnikov“ na zatienenie a chladenie. Starajú sa prostredníctvom adiabatického zvlhčovania vzduchu o citeľné zníženie teploty priemerne o 10 °C. Adiabatické zvlhčovanie vzduchu sa používa aj v elektrotechnickom priemysle, napríklad vo výpočtovom centre Facebooku v meste Luleå vo Švédsku. Tu sú servery s plochou 28 000 m² chladené 13 000 litrami vody za hodinu, teda výkonom 8840 kW.

Príklad výpočtu adiabatického zvlhčovania vzduchu
Dané: Výpočet ∆h/∆x: ∆h = kJ/kg
∆x g/kg suchého vzduchu

PRODUKTY