Adsorbční odvlhčovače DST Seibu Giken

Základným funkčným prvkom adsorbčných odvlhčovačov DST je rotor so silikagelovým povrchom D-Max od špičkového svetového výrobcu Seibu Giken. Patentovaná konštrukcia voštinového rotora zaručuje maximálnu účinnosť až do teploty rosného bodu –70 °C. Vysoká povrchová odolnosť zaručuje prevádzku bez úletu častíc a dlhodobú účinnosť rotora. Rotory je možné čistiť mokrou cestou bez straty účinnosti, v prevažnej väčšine prípadov si rotory Seibu Giken aj po 10tich rokoch prevádzky zachovávajú pri správnom zaobchádzaní 90% pôvodnej účinnosti.

Typy rotorov DST Seibu Giken

D-Max – najnovšia generácia silikagélových rotorov, ktorá nadväzuje na osvedčené rotory SSCR, bez úletu, maxiálnu účinnosť a trvanlivosť, možnosť mokrého čistenia
D-Max H – hygienický rotor s baktericídnym povrchom pre náročné aplikácie v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle
D-Max CI- odvlhčovací rotor pre aplikácie, ktoré vyžadujú prevedenie 100% bez silikónu
SZCR – zeolitový rotor pre extrémne nízke hodnoty odvlhčenia až na teplotu rosného bodu –120 ° C a odolnosťou pre vysoké regeneračné teploty 

Spôsob zapojenia

Consorb – štandardné zapojenie na odvlhčovanie vzduchu s vysokým obsahom vlhkosti pri nízkych regeneračných teplotách
Recusorb – účinné využitie zvyškového tepla pri regenerácii umožňuje dosiahnutie nižšej výstupnej vlhkosti pri menšom ohreve vystupujúceho suchého vzduchu
Aquasorb – vvychádza zo zapojenia Consorb. Časť vstupujúceho chladného a vlhkého vzduchu prechádza kondenzátorom, kde vyzráža nadbytočnú vlhkosť z uzavretého okruhu regeneračného vzduchu. Odvlhčovač tak nepotrebuje samostatný výdych regeneračného vzduchu, vlhkosť sa odvádza formou kondenzátu.
Econosorb – na regeneráciu sa používa tepla z kondenzátora tepelného čerpadla. Predchladením vstupujúceho vlhkého vzduchu na výparníku sa zvyšuje účinnosť odvlhčovania. Vynikajúca energetická účinnosť znižuje nároky na 1/4 obvyklého príkonu adsorbčného odvlhčovania.
Frigosorb -vstupujúci vlhký vzduch je najprv ohrievaný na účel regenerácie. Po vyviazaní vlhkosti v regeneračnom sektore rotora je vzduch ochladený na výparníku a odvlhčený kondenzačným princípom pred konečným priechodom odvlhčovacím sektorom rotora. Patentovaný princíp Frigosorb sa zaobíde bez samostatného výdychu vlhkého regeneračného vzduchu. Oproti obvyklému príkonu adsorbčného odvlhčovania je spotreba energie iba 1/3.

Regenerácia silikagélu

Pri pomalom otáčaní prechádza postupne rotor D-Max nasýtený vzdušnou vlhkosťou regeneračným sektorom, kde je vystavený prúdu horúceho vzduchu s teplotou až 140 °C. Na regeneráciu sa používajú elektrické ohrievače (polovodičové alebo odporové), parné, plynové alebo horúcovodné. Hybridné odvlhčovače DST Frigosorb a DST Econosorb využívajú teploty z tepelného čerpadla. Pre vybrané odvlhčovače je možnosť kombinovaného ohrevu (vodný + elektrický).

Konštrukcia odvlhčovačov

Pre malé výkony do vzduchového prietoku 750 m3/h ( rady DR, DC, R) sa používa skriňová konštrukcia z nerez ocele s elektrickým ohrevom. Pre stredné a veľké jednotky sa používa panelová konštrukcia zo žiarovo pozinkovaného plechu alebo nehrdzavejúcej ocele. Odvlhčovače radu DST Flexisorb, Econosorb a Frigosorb používajú sendvičovú konštrukciu s hliníkovým profilom.

Rotorové kazety

Na zabudovanie do klímajednotiek dodávame samostatné kazety DST RU s rotorom, pohonom a prevodovkou. Pre veľkosti RU 60 – 102 sa používa nerezový rám, pre veľkosti RU 122 – 242 rám z anodizovaného hliníka. Konštrukcia umožňuje zapojenie rotora ako systémom Consorb (60/40, 75/25), tak aj Recusorb.

Regulácia výkonu

Malé odvlhčovače radu DR a DC, ktoré používajú polovodičový ohrievač, je možné ľahko regulovať škrtením prietoku regeneračného vzduchu. Stredné a veľké odvlhčovače je možné regulovať jedno- alebo dvojstupňovým hygrostatom, binárne (stupňovito) alebo lineárne od externého signálu alebo vlastného regulátora. V ponuke je komunikácia s BMS/Modbus. Reguláciu veľkých zariadení je možné doplniť o riadenie prietoku pomocou frekvenčných meničov.

PRODUKTY