Calorex Variheat

odvlhčovacia jednotka určená na napojenie na VZT potrubie

Bazénová klíma jednotka Calorex Variheat je cirkulačná odvlhčovacia jednotka určená na napojenie na VZT potrubie. Kondenzačné teplo z odvlhčovania je využívané primárne na spätný ohrev vzduchu. Jednotku je možné doplniť o prisávanie čerstvého vzduchu a teplovodný alebo elektrický odporový dohrievač vzduchu. Calorex Variheat AW využíva odpadové teplo na dokurovanie vody bazéna. Klímajednotka tak riadi teplotu bazénovej vody a teplotu a vlhkosť priestoru. Klímajednotky sú optimálne usporiadané v horizontálnom alebo vertikálnom prevedení podľa dispozície stavby..

Hlavné funkcie:

  • odvlhčovanie bazénových hál
  • dynamická rekuperácia tepla z tepelného čerpadla do bazéna
  • ventilátor s konštantným prietokom EC (model 600, 900, 1200)
  • regulácia otáčok (model 1500)
  • ovládanie s 3,5" dotykovým rozhraním
  • systém monitorovania / riadenia

Ovládanie:

Jednoka Variheat je vybavený vstavaným ovládacím panelom, ktorý automaticky riadi chod zariadenia. Vlhkosť je možné nastaviť podľa požiadavky. V prípade, že je odvlhčovač vybavený voliteľným teplovodným výmenníkom LPHW, je možné nastaviť aj požadovanú teplotu vzduchu. Na prianie je možné odvlhčovač dodať s externým ovládacím panelom, ktorý sa umiestni spravidla do bazénovej haly alebo podľa požiadavky.

ovládanie s 3,5" dotykovým rozhraním

ovládanie s 3,5" dotykovým rozhraním

Odvlhčovací výkon:


typ průtok odvlhčovací výkon
AA 300 1300 m3/h – 3,6 l/h
AA 600 2000 m3/h   – 4,6 l/h
AA 900 2500 m3/h   – 6,5 l/h
AA1200 3500 m3/h   – 9,0 l/h
AA1500 4300 m3/h   – 11,0 l/h

PRODUKTY