HORIZONTÁLNE DVERNÉ CLONY SERIE C

ekonomická a účinná prevádzka s možnosťou napojenia na VRF systém

Dverné clony Teddington Serie C kombinujú ekonomickú a účinnú prevádzku s možnosťou napojenia na VRF systém (variabilný prietok chladiva). Nový rad C s patentovanou technológiou trysiek CONVERGO® je výsledkom dlhoročného vývoja a skúseností spoločnosti Teddington. Séria C stanovuje nové štandardy z hľadiska efektivity, energetickej účinnosti a funkčnosti. Technológia orientovaná na budúcnosť, kvalita spracovania, maximálna flexibilita a dizajn robí Seriu C vhodnou pre každú prevádzku.

Energetická účinnosť udávajúca smer

  • patentovaná technológia trysiek CONVERGO® umožňuje úsporu energie cez 80 %
  • vykurovanie a chladenie pomocou jednej jednotky (napojenie na systém VRF)
  • samonosná skriňa z oceľového plechu v CNC-prevedení
  • v individuálnych dĺžkach do 3000 mm
  • na výber 3 výkonnostnej triedy a 5 konštrukčných prevedení
  • spojitý, homogénny vzdušný lúč s veľkým dosahom
  • individuálne nastaviteľným uhlom výdychu so systémom tlakovej komory a trysky CONVERGO® vzniká po celej šírke clony spojitý vzdušný lúč

Inteligentné riadenie pre komplexné systémy

S riadením TLC môžete dverovú clonu Teddington prispôsobiť presne najrôznejším požiadavkám. Na dotykovom displeji je zobrazený aktuálny stav vášho zariadenia, všetky funkcie a parametre sú prehľadné. Programovanie či nastavovanie mnohostranných funkcií a volieb je maximálne jednoduché a intuitívne.


Jednoduchá výmena filtrov

Vďaka samostatnej klapke, ktorá sa otvára bez použitia špeciálneho náradia, je možné vykonávať údržbu prístroja iba niekoľkými málo pohybmi. Nechcený dotyk funkčných prvkov je vďaka tejto technike vopred vylúčený.

Konštrukčné prevedenie:

S – montáž na stenu alebo strop vo viditeľnej oblasti, sanie z prednej strany
U – montáž do medzistropu, s viditeľnou spodnou stranou prístroja, sanie zdola, voliteľne sa dodáva s rámom pre vstavanie do stropu
UDB – to isté ako prevedenie U, viditeľné sú iba otvory na sanie a výstup vzduchu
Z – montáž do medzistropus, sanie zdola, viditeľné sú iba otvory na sanie a výstup vzduchu
R – štíhle konštrukčné prevedenie pre horizontálnu alebo vertikálnu montáž v pohľadovej oblasti, sanie zo strany 

Spôsoby vstavby:

1 – montáž priamo k dverám
Pri budovách bez zádveria je najbežnejšia vstavba dverných clôn priamo pri dverách. Pri menších budovách alebo predajniach s miernou veternou záťažou sa sanie uskutočňuje z vnútorného priestoru na zadnej časti prístroja (spôsob zabudovania 1.1) Pri stredne veľkých a väčších vstupných zónách s možnosťou kombinácie viacerých prístrojov sa odporúča spôsob zabudovania 1.2, pri ktorom prístroj zachytáva vzduchový valec priamo opäť na spodnej časti na sanie. V prípade potreby väčších výkonov odclonenia a na vyrovnanie tlakových rozdielov sa pre sanie odporúča primiešavanie vonkajšieho vzduchu, vzduchový valec sa otáča smerom von (spôsob zabudovania 1.3).

2 – montáž v prípade zádveria
Najrozmanitejšie spôsoby vstavania vznikajú pri inštalácii v kombinácii so zádverím. Podľa svojej hĺbky a usporiadania stráca zádverie pri určitej frekvencii priechodu svoju funkciu. Proti tomu pôsobí správne nainštalovaná dverná clona. Spôsob zabudovania v prípade zádveria závisí od situácie budovy, druhu používania, vnútorného zariadenia a voľného priestoru pre montáž.

PRODUKTY