Emicon Power ED

presné klimatizačné jednotky s priamym odparom chladiva

Jednotky pre presnú klimatizáciu radu Power ED sú určené predovšetkým pre technologické centrá, dátové sklady, telekomunikačné centrály a ďalšie priestory, kde je potrebné udržať konštantnú teplotu a vlhkosť po celý rok, aby bola zaručená správna funkcia zariadení, inštalovaných v týchto priestoroch. Jednotky sú podľa výkonu vybavené 1 alebo 2 chladiacimi okruhmi.
Vďaka technologicky vyspelej konštrukcii sú jednotky presnej klimatizácie schopné riadiť teplotu s vysokou presnosťou. Pokiaľ je požadované riadenie vlhkosti, upraví mikroprocesor automaticky chladiaci výkon podľa aktuálnych hodnôt.

Extrémna spoľahlivosť:

Pokročilá technológia navrhovania jednotiek spolu s použitím najlepších dostupných komponentov zaručujú extrémnu spoľahlivosť týchto jednotiek a dlhodobú prevádzkyschopnosť bez výpadkov. Tieto jednotky sú prispôsobené pre jednoduchú montáž aj v malých miestach so zachovaním ľahkého prístupu pre pravidelný servis aj mimoriadne opravy.

Scroll kompresory s vysokou účinnosťou:

Podľa hodnotenia ARI je EER > 3.2.
Ide o kompresory s nízkou hlučnosťou, vstavanou tepelnou ochrannou, uchytených na gumových tlmičoch, dodávaných vrátane predhrievača oleja. Pri dvojokruhových systémoch zaisťuje jednotka, v prípade problémov na jednom okruhu, 50% plného výkonu bez prerušenia. Pre jednotky radu ED.E je kompresor umiestnený v oddelenej kondenzačnej jednotke MCX Kc.

Riadiaca mikroprocesorová jednotka:

Je umiestnená v elektrickom rozvodnom paneli, eviduje prevádzkové hodiny a obsahuje elektronickú kartu na prepínanie a striedanie jednotiek podľa prednastavenej časovej schémy. Aby bolo možné tieto informácie jednoznačne a ľahko zadať, je jednotka vybavená viacjazyčným displejom s detailným nastavením všetkých parametrov na riadenie až 16-tich jednotiek. Program umožňuje riešenie neštandardných situácií s rýchlym vstupom do programu, nastavením termostatického ventilu a zvlhčovača a regulačných ventilov.

ovladací panel EMICON

Ponúkané varianty:

ED.X – so vzduchom chladeným kondenzátorom
ED.H – so vstavaným vodným kondenzátorom
ED.E – s oddelenou vzduchom chladenou kondenzačnou jednotkou

**Usporiadanie jednotiek podľa sania cirkulačného vzduchu a výdychu:*

U – sanie spredu, výdych vrchom
V – sanie spodkom, výdych vrchom
B – sanie zozadu, výdych vrchom
D – sanie zhora, výdych spodkom

PRODUKTY