Condair DL

Hybridný zvlhčovač

Zvlhčovač Condair DL bol navrhnutý s dôrazom na najvyššiu možnú hygienickosť prevádzky.Pre­myslená konštrukcia je zárukou prevencie proti nekontrolovanému rastu mikroorganizmov vo vnútri zvlhčovača. Patentovaný koncept HygienePlus® zaručuje nezávadný vzduch a dlhodobú hygienu prevádzky. Zvlhčovač Condair DL je ďalším pokračovaním veľmi úspešného modelu Condair Dual2, ktorý sa osvedčil ako spoľahlivý adiabatický zvlhčovač vzduchu. Jeho hygienická prevádzka bola úspešne preukázaná v praxi na mnohých inštaláciách a bola posúdená a certifikovaná rešpektovanými nezávislými autoritami.

Dva spôsoby adiabatického zvlhčovania, múdro skombinované
Hybridný zvlhčovač Condair DL využíva výhody oboch spôsobov adiabatického zvlhčovania – rozprašovanie a odparovanie vody. Výsledkom je potlačenie nevýhod, pokiaľ by sa oba spôsoby použili samostatne.

Nastaviteľné rozprašovacie trysky
Každá tryska je umiestnená v nosnej spone, ktorú je možné nastaviť v uhle 15°.Správnym nasmerovaním trysky je možné zaistiť, že sa vodný aerosól dostane na keramickú odparovaciu dosku rovnomerne, aj v kritických okrajových oblastiach.

tryska DL

Extrémne krátka konštrukčná dĺžka
Nízkotlakové adiabatické zvlhčovacie systémy potrebujú všeobecne na zabudovanie podstatne kratšiu dĺžku, než vysokotlakové zvlhčovacie zariadenia. Celoplošné usporiadanie keramických dosiek a smerovateľné kužele rozprášeného aerosólu z trysiek umožňujú výrazne znížiť inštalačnú dĺžku. Zvlhčovač Condair DL môže byť nainštalovaný na dĺžke už od 600 mm. Vďaka tomuto kompaktnému dizajnu môže byť tiež skrátená zvlhčovacia komora a je možné takto ušetriť podstatné množstvo materiálu.

krátka vzdálenost

Kompletne bez aerosólu
Vodný aerosól, ak je kontaminovaný mikroorganizmami z vody alebo z existujúceho bio filmu, môže slúžiť ako prostriedok na ďalšie šírenie mikroorganizmov ďalej do vzduchu, ktorý dýchajú osoby. Condair DL používa spoľahlivé riešenie s keramickými odparovacími doskami, na ktorých sa účinne odparuje vzduch a aerosól sa kompletne odlúči.

Účinná neutralizácia choroboplodných zárodkov
Graf výskytu choroboplodných zárodkov znázorňuje razantné šírenie mikroorganizmov v prípade, že neboli prijaté vhodné opatrenia na zamedzenie ich rastu. Pri neutralizácii choroboplodných zárodkov a prevencii vsádza koncepcia HygienePlus® na prirodzené vlastnosti iónov striebra pri tlmení rastu choroboplodných zárodkov. Elektronická regulácia s automatickým sledovaním kapacity zaisťuje presné dávkovanie s konštantnými dezinfekčnými účinkami. Ióny striebra tak zaisťujú hygienické pomery vo všetkých častiach systému zvlhčovania vzduchu, ktoré prichádzajú do styku s vodou.

PRODUKTY