PRIEMYSELNÉ ZVLHČOVANIE AIR FOG

adiabatické zvlhčovanie, chladenie a odprašovanie priestoru

Adiabatický dvojzložkový priestorový zvlhčovač AirFog umožňuje systémom trysiek napojených na riadiacu a napájaciu skriňu maximálnu flexibilitu pri montáži a ohľaduplnosť k existujúcim technológiám. Požadovaný zvlhčovací výkon je možné upravovať zmenou počtu adiabatických trysiek.

Princíp funkcie dvojzložkového adiabatického zvlhčovača
Adiabatická tryska pracuje ako ejektor pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu. Napájacia skriňa ( AF S2 ) systému reguluje pomocou patentovo chráneného vákuového ventilu tlak prívodnej pitnej vody. Tá postupuje do rozvodov a trysiek iba následkom podtlaku vyvolaného stlačeným vzduchom prúdiacim tryskou.

Regulácia výkonu
Požadovaný zvlhčovací výkon sa dosahuje nasadením zodpovedajúceho množstva trysiek. Priemerný zvlhčovací výkon 1 trysky sa uvádza 5 kg/h. Reguláciu systému trysiek zaisťuje riadiaca skriňa ( AF S1) napojená na prevádzkový a bezpečnostný hygrostat. Systém teda pracuje on-off v závislosti od nastavenej požiadavky priestorovej vlhkosti.

Hygienická čistota a odstraňovanie vodného kameňa
Zvlhčovací systém AirFog pracuje s pitnou ďalej neupravovanou vodou a stlačeným vzduchom kvality – dýchateľný vzduch. Všetka pitá voda, ktorá vstúpi do systému ho okamžite opustí vo forme vodnej hmly. V odstavenom systéme nie je voda. Dvojzložkové trysky ( AF 1) pracujú ako samočistiace tzn., že ústie trysky je automaticky v pravidelných intervaloch prečisťované od minerálnych usadenín oceľovým tŕňom umiestneným v tele trysky.

PRODUKTY