ČO JE RELATÍVNA VLHKOSŤ?

Jednoducho vysvetlené zvlhčovanie vzduchu

Relatívna vlhkosť je percentuálny pomer, ktorý popisuje, ako silne je nasýtený vzduch a ako sa stav vzduchu blíži k čiare nasýtenia.

Definícia:
Pokiaľ sa hovorí o vlhkosti vzduchu, rozlišuje sa medzi relatívnou a absolútnou vlhkosťou. Pri rozdielnych hodnotách teploty môže vzduch prijať rôzne množstvo vlhkosti. Pritom zásadne platí, že čím vyššia je teplota, tým viac vlhkosti môže prijať. Navyše existuje pri každej teplote určitý bod, pri ktorom už vzduch nemôže prijímať vlhkosť. Tento bod sa nazýva bod nasýtenia alebo rosný bod. Od tohto bodu sa začína tvoriť kondenzát. Na rozdiel od relatívnej vlhkosti vzduchu popisuje absolútna vlhkosť vzduchu presné množstvo vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu v gramoch vody na kilogram vzduchu (g/kg).

Význam relatívnej vlhkosti vzduchu:
Zahrievanie všeobecne znamená odnímanie relatívnej vlhkosti vzduchu, pričom ale hodnota absolútnej vlhkosti zostáva rovnaká. Správna vlhkosť vzduchu az toho vyplývajúci hygienicky bezchybný vzduch je nutný pre ľudí, zvieratá, rastliny a suroviny, pre výskum a vývoj, výrobu, skladovanie a uchovávanie.

Komfort:
Pretože suchý vzduch má snahu prijímať viac vlhkosti, prijíma ho zo svojho okolia, a to aj z osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú. To vedie k tomu, že svrbí koža, páli oči, bolí hlava a človek sa cíti unavený. Optimálny rozsah hodnôt stavu vzduchu pre príjemný pocit sa nachádza medzi 21 °C a 22 °C a relatívnou vlhkosťou medzi 40 % a 60 %.

Príklad:
Predpokladajme, že máme pohár, v ktorom je teplota vzduchu 20 °C. V pohári je obsiahnutých 10 gramov vody na kilogram vzduchu a relatívna vlhkosť je 70 %. Ihneď vieme, že vzduch je príliš vlhký a môže už prijať iba 30% vlhkosti. Okrem toho je zrejmé, že čiara rosného bodu by bola dosiahnutá, ak by absolútna vlhkosť bola zvýšená o 5 gramov vody na kilogram. Vzduch by okrem toho dosiahol čiaru rosného bodu, ak by sa ochladil minimálne o 6 °C. Ak by sa teraz do nádoby privádzala vodná para, a tým sa zvyšovala vlhkosť vzduchu, vytvorila by sa pri dosiahnutí 15 gramov vody na kilogram hmla a potom aj kondenzovaná voda. Inak povedané: vzduch by dosiahol úroveň nasýtenia, a tým by vytváral hmlu a kondenzát, pokiaľ by sa teplota znížila o 6 °C.

Ochrana zdravia
Pri hodnotách relatívnej vlhkosti vzduchu pod 30 %, ktoré nastávajú pri kúrení v zime, trpia ľudia často príznakmi vysušenia. Dochádza k vysušeniu sliznice dýchacích ciest a prach, nečistoty a pôvodcovia chorôb potom nemôžu byť rýchlo odstraňované z dýchacích ciest. Dlhším vysušením dýchacieho traktu tak stúpa nebezpečenstvo ochorenia dýchacích ciest. Typické následky tohto procesu sú kašeľ, bronchitída, nádcha a zápal vedľajších dutín. V optimálnom rozmedzí medzi 40 % a 60 % relatívnej vlhkosti je ohrozenie nežiaducimi mikroorganizmami aj výskyt špecifických symptómov chorôb minimálny. Pri relatívnej vlhkosti pod 35% je vďaka vysychaniu oblečenia, kobercov, nábytku a pod. uľahčená tvorba prachu. Tlením prachu na vykurovacích telesách vzniká amoniak a iné plyny, ktoré dodatočne dráždia dýchacie orgány.Okrem toho sú umelé hmoty všetkého druhu v prípade suchého vzduchu elektricky nabíjané a zbierajú tak dodatočné čiastočky prachu. Vysychanie slizníc horných dýchacích ciest vedie k obmedzeniu ich funkcie (+ vysvetlenie ochranného mechanizmu slizníc). Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu cez 70% sa môže na chladnejších miestach zrážať vlhkosť. V takých prípadoch je pravdepodobné, že vybavenie miestností, ktoré obsahujú organické materiály, môže v dôsledku tvorby plesní alebo zatuchlín vydávať nepríjemný zápach. Okrem toho môže dôjsť ku škodám na stavbách alebo materiáli (napr. tvorba plesne na tepelných mostoch).Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu cez 70% sa môže na chladnejších miestach zrážať vlhkosť. V takých prípadoch je pravdepodobné, že vybavenie miestností, ktoré obsahujú organické materiály, môže v dôsledku tvorby plesní alebo zatuchlín vydávať nepríjemný zápach. Okrem toho môže dôjsť ku škodám na stavbách alebo materiáli (napr. tvorba plesne na tepelných mostoch).Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu cez 70% sa môže na chladnejších miestach zrážať vlhkosť. V takých prípadoch je pravdepodobné, že vybavenie miestností, ktoré obsahujú organické materiály, môže v dôsledku tvorby plesní alebo zatuchlín vydávať nepríjemný zápach. Okrem toho môže dôjsť ku škodám na stavbách alebo materiáli (napr. tvorba plesne na tepelných mostoch).

Hygroskopické materiály / priemysel
Všetky hygroskopické materiály sa snažia o rovnováhu. Preto sa hygroskopická látka po určitom čase nastaví na trvalú vlhkosť okolitého vzduchu tým, že prijíma alebo odovzdáva vodu. Veľká časť materiálov v našom okolí obsahuje vodu v malom alebo veľkom množstve. Hygroskopické látky sa vyznačujú tým, že ich obsah vody je závislý od vlhkosti vzduchu prostredia.

PRODUKTY