Silikagel Prosorb

materiál pre stabilizáciu vlhkosti

PROSorb je najvhodnejší silikagel na stabilizáciu relatívnej vlhkosti (RV) vo vnútri múzejných vitrín a úložných skríň. Vďaka svojej veľkej vnútornej ploche a schopnosti adsorbovať a uvoľňovať vodnú paru, dokáže stabilizátor PROSorb udržať stabilnú hodnotu RV v úzkom rozmedzí. Dodáva sa vopred upravený pre individuálnu úroveň vlhkosti, ktorú potrebujete. Stabilizátor PROSorb ponúka jedinečný a mimoriadny adsorpčný výkon v rozsahu 30 – 60 % RV (pozri nižšie uvedený graf) a prekonáva ostatné výrobky predávané na tento účel. Väčšina múzeí uchováva svoje zbierky pri RV v rozsahu 30 – 60 %.
Vďaka tomu stabilizátor PROSorb presne spĺňa požiadavky múzejných reštaurátorov.

Ako silikikagel vybrať pre požadovaný rozsah vlhkosti?

Aby ste zistili, aký silikagel bude najlepší pre konkrétny rozsah vlhkosti, musíte sa pozrieť na graf jeho adsorpčného výkonu: silikagel s najstrmšou krivkou v požadovanej oblasti bude predstavovať najlepšie riešenie.
Nasledujúci graf a tabuľka ukazujú, že silikagel E (bežný silikagel) je najvhodnejší na dosiahnutie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 30 %, stabilizátor PROSorb pre rozsah 30 – 60 % a výrobok ARTSorb pre rozsah 60 – 80 % relatívnej vlhkosti.


V akých podobách je stabilizátor PROSorb dostupný?

Stabilizátor PROSorb je dostupný vo vopred upravenej podobe pre relatívnu vlhkosť s hodnotami 30, 35, 40, 45, 50, 55 alebo 60 % RV vo forme kaziet, vrecka a rúna. Kazety a vrecká sú najvhodnejším riešením do múzejných vitrín. Kazety disponujú zníženou prašnosťou a umožňujú jednoduchú manipuláciu. Vrecká sú prachotesné, flexibilné a je možné ich vyrobiť aj v špeciálnych rozmeroch. Kazety aj sáčky sa ľahko vymieňajú a umožňujú regeneráciu na základe hmotnosti. Do plochých vitrín a rámov obrazov si môžete objednať na mieru vyrobené kazety so stabilizátorom PROSorb. Stabilizátor PROSorb je možné tiež objednať vo forme granulátu, ktorým môžete naplniť vlastné zásobníky alebo misky.

Umiestnenie PROSorb:

Vzduch vo vitríne musí mať možnosť voľne cirkulovať. To možno dosiahnuť čo najširšími štrbinami alebo otvormi na dne vitríny (obr. 1), obvodovou štrbinou alebo zvýšeným dnom vitríny (obr. 2). Pri veľmi vysokých vitrínach sa odporúča použitie ventilátora.


Regenerácia PROSorb:

Hneď ako relatívna vlhkosť dosiahne požadovanú úroveň, stabilizátor PROSorb sa musí vymeniť alebo zregenerovať. Regeneráciu môžete vykonať priamo vo vitríne, čo vám poskytuje výhodu, že nemusíte pripravovať žiadnu výmenu. Alternatívne je možné stabilizátor PROSorb zregenerovať v polyetylénových vrecúškach. Počas prvých dvoch rokov môžete stabilizátor PROSorb regenerovať na základe hmotnosti: keď sa kazety alebo vrecká vrátia na pôvodnú stanovenú hmotnosť, preukazujú približne rovnakú hodnotu úpravy vlhkosti ako originál. Ak sú staršie alebo používate voľný granulát, musíte použiť hygrometer.

Životnosť PROSorb:

PROSorb je možné v podstate používať po dobu 10–20 rokov. Schopnosť absorbovať vodu v dôsledku starnutia postupom času klesá: pre danú hmotnosť stúpa hodnota úpravy vlhkosti stabilizátora PROSorb o približne 0,8 % RV za rok. To isté platí aj v prípade, že je stabilizátor PROSorb skladovaný v hliníkových vrecúškach. Škodliviny vypúšťané z materiálov, z ktorých sú vitríny alebo exponáty vyrobené, tento proces starnutia urýchľujú.

PRODUKTY