Tepelné čerpadlo Calorex Pro-Pac

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na ohrev vody vo vonkajších bazénoch

Tepelné čerpadlá Calorex Pro-Pac sú vyvinuté špeciálne na ohrev vonkajších bazénov. Čerpadlá s titánovým kondenzátorom využívajú na ohrev vody tepla zo vzduchu až do teplôt –15°C (verzia Y) .

  • Rozsah výkonu od 8 kW do 22 kW
  • Opláštenie je vyrobené z lakovaného plechu, vrchný kryt z materiálu ABS
  • Inteligentné elektronické odmrazovanie
  • Nastaviteľný integrovaný termostat
  • Vysokokapacitný titánový kondenzátor
  • Prvotriedne rotačné alebo scroll kompresory
  • Tiché, efektívne axiálne ventilátory
  • Prietokový spínač
  • Možná synchronizácia s bazénovým čerpadlom

Princíp funkcie:

Tepelné čerpadlo funguje na rovnakom princípe ako napr. domáca chladnička. V chladiacom okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovné médium – ekologické chladivo. Chladivo cyklicky mení svoje skupenstvo. Vo výparníku chladivo s nízkom tlakom odoberie teplo z okolitého vzduchu využitím skupenského výparného tepla. Chladivo tak prejde za nízkeho tlaku z kvapalného do plynného stavu aj pri veľmi nízkych teplotách. Chladivo v plynnom stave je nasaté kompresorom a stlačené. Pri zvýšení tlaku stúpne aj jeho teplota. Elektrická energia potrebná pre pohon kompresora zvýši tepelný potenciál chladiva, ktoré potom pri prietoku kondenzátorom odovzdá využiteľné teplo bazénovej vode, ochladí sa a skondenzuje. V expanznom ventile sa tlak chladiva zníži na pôvodný nízky tlak a celý cyklus sa opakuje.

princíp funkce

Konštrukcia:

Konštrukcia tepelného čerpadla je navrhnutá s ohľadom na maximálnu odolnosť proti korózii. Opláštenie je vyrobené z lakovaného plechu a je ľahko snímateľné. Výparník je vyrobený z Al lamiel, kondenzátor zo špeciálnej nehrdzavejúcej zliatiny medi a niklu. Chladivový okruh je vyrobený z Cu trubiek. Axiálny ventilátor zaručuje tichú a spoľahlivú prevádzku. Spoľahlivý hermetický kompresor pracuje s ekologickým chladivom R407C.

PRODUKTY