Airwin Boga

Ultrazvukové zvlhčovanie

Pre malé a stredné zvlhčovacie výkony priestoru alebo klímajednotiek ponúkame energeticky efektívne adiabatické zvlhčovanie na ultrazvukovom princípe Airwin Boga. Vynikajúca regulovateľnosť a rýchlosť reakcie na zmenu požiadavky výkonu spolu s nízkou energetickou náročnosťou je zárukou splnenia stúpajúcich nárokov na znižovanie spotreby elektrickej energie. Ultrazvukové zvlhčovače používajú na svoju prevádzku plne demineralizova­nú vodu.

Vibračné jednotky ktoré používajú zvlhčovače BOGA sa skladajú z rezonančného okruhu, ktorý produkuje vysokú frekvenciu 1,7 MHz a piezoelektrického generátora, kde sa elektrická frekvencia úmerne premení na mechanické chvenie.

boga generátor

Piezo-keramické generátory sú pripevnené ku dnu vodného zásobníka zvlhčovača. S vybudením generátora voda prenesie ultrazvukové vibrácie na hladinu, čiže hranicu medzi vodou a vzduchom. Vďaka konštantnému tlaku/dekompresii vodného stĺpca nad generátorom sa v bezprostrednej blízkosti vodnej hladiny vytvorí dutina. Tým dochádza k vzniku krížených kapilárnych vĺn, z ktorých vrcholkov sa uvoľňujú veľmi malé vodné kvapôčky (aerosól).

Vzduch, vháňaný do zvlhčovača, začne unášať tento aerosól a ten sa veľmi skoro zmieša s okolitým vzduchom. Veľkosť kvapôčok aerosólu je veľmi malá (priemer ~ 0,001 – 0,005 mm) a preto vytvára voľne sa vznášajúcu hmlu. Stredná hodnota priemeru týchto častíc je závislá na povrchovom napätí a hustote prostredia, rovnako tak ako na budiacom kmitočte. Čím vyššia je budiaci kmitočet, tým menšia je stredná hodnota priemeru kvapôčky.

Zvlhčovač UB ponúka významné výhody oproti klasickému zvlhčovaciemu systému.

 • Maximálna úspora energie
  V porovnaní s parnými zvlhčovačmi s rovnakým výkonom, spotrebuje ultrazvukový zvlhčovač KMB až o 93 % menej elektrickej energie.
 • Minimálny príkon
  V porovnaní s parnými zvlhčovačmi elektródového typu je k rovnakému výkonu potrebných len 7 % inštalovaného elektrického príkonu. To znamená významné zníženie nákladov na prevádzku.
 • Chladiaci efekt s úsporou energie
  Pri zvlhčovaní pomocou zvlhčovača KMB, dochádza k ochladzovaniu miestnosti, čo je výsledkom adiabatického princípu zvlhčovania.
 • Minimálna spotreba vody
  Pri zvlhčovačoch pracujúcich na princípe mechanickej atomizácie dochádza k stratám vody až 70%, pri parných zvlhčovačoch dochádza k stratám vody až 30%. Pri zvlhčovači KMB nedochádza k žiadnym stratám vody.
 • Bezprostredné maximálne zvlhčenie
  Ak je zvlhčovač zapnutý, ku zvlhčovaniu dochádza bez akéhokoľvek omeškania. Výkon v rozsahu 0 až 100 % je regulovaný bezstupňovým otočným potenciometrom.
 • Maximálne odparovanie vody
  Zvlhčovač KMB vytvára veľmi jemný vodný aerosól. Priemer čiastočiek aerosólu je v cca 0,001 mm (priemerná hodnota). Vďaka tomu sa aerosól rýchlo rozptyľuje a je ľahko absorbovaný okolitým vzduchom.

Možný spôsob inštalácie:

boga vany

PRODUKTY