Zvlhčovače

;

Parné

Parné zvlhčovanie (izotermické) je najhygienickejší spôsob vlhčenia vzduchu. Parné vyvíjače produkujú sterilnú, bezzápachovú paru bez minerálov, ktorá sa privádza do VZT potrubia / klíma jednotky alebo pomocou nástavca priamo do priestoru. Teplota vlhčeného vzduchu sa takmer nemení.

Adiabatické

Adiabatické zvlhčovanie využíva efekt premeny vody na vodnú paru, pri ktorej dochádza k zvýšeniu vlhkosti a zároveň k ochladeniu odoberaním skupenského tepla. Aplikácia vody do vzduchu sa vykonáva rozprašovaním nízkotlakovej alebo vysokotlakovej vody pomocou trysiek, odparovaním alebo prípadne kombináciou oboch princípov. Pre hygienickú nezávadnosť adiabatického zvlhčovania je dôležitá kvalita použitej vody a jej úprava.

PRODUKTY